Beliggenhedsplan

Beliggenhedsplan OpenAir

I beliggenhedsplanen er boligens beliggenhed optimeret med hensyn til solindfald og bedst mulige udeopholdsrum, idet lokalplanens retningslinjer nødvendigvis må respekteres.

Beliggenhedsplanen vist her er udformet med nord opad, således at man med dette udgangspunkt kan vurdere solindfald i forhold til de enkelte boliger.

Arealerne uden om boligerne er i videst muligt omfang udlagt med græs, idet det er forsøgt at begrænse belagte arealer mest muligt. Denne strategi skyldes ikke kun forsyningsselskabets krav til, hvor meget vand der må afledes fra belagte arealer, men også et ønske om at ”begrønne” området mest muligt.

På den udstykningsplan, der følger med salgsmaterialet, er angivet størrelsen på de enkelte grundarealer i udstykningen, idet de enkelte grundarealer tilhørende de enkelte boliger er fastlagt af landinspektøren.

Der er ingen ledige boliger i dette projekt

Vil du vide mere om projektet?

Projekter

Dansk Byggeselskabs nye projekter er placeret i rolige, børnevenlige kvarterer.

00-Grundfor-beliggenhedsplan-01

Nyheder

Hold dig opdateret med de nyeste projekter
og relevante informationer.

Stort projekt på vej i Hornslet

Dansk Byggeselskab A/S indgår aftale med Vendehøj A/S om udviklingen af storparcel i Hornslet med op til 92 boliger. Dansk Byggeselskab har indgået en samarbejdsaftale…